Nakon višemjesečnih pregovora između njemačkih organizatora koncerata i vlasnika klubova, s jedne strane, te GEMA-e (njemačkog ZAMP-a) završeni su pregovori…

Postignut je sporazum oko toga kolika će naknadu za priopćavanje glazbe javnosti biti plaćana ovoj ustanovi.

Kao udruga za kolektivno ostvarivanje prava, GEMA je osnovana 1903. godine i jedna je od najjačih organizacija te vrste u svijetu. Prema njemačkom pravu (a tako je i u Hrvatskoj), GEMA je ovlaštena skupljati naknadu za izvođenje glazbe gdjegod je ona priopćavana javnosti. Namjera organizacije je osigurati autorima da budu plaćeni za izvođenje njihovih autorskih djela.

GEMA je, kao organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih prava koja prikuplja naknadu za javno izvođenje glazbe, prijetila da će drastično dignuti svoje naknade, što je u Berlinu dovelo do protesta i online-peticije, jer su mnogi u tome vidjeli egzistencijalnu prijetnju za berlinski noćni život. Tako je, primjerice, vlasnik kluba Watergate izjavio kako bi, kad bi se provelo najavljeno povećanje naknade, umjesto sadašnjnih 10000 Eura GEMA-i plaćao oko 140.000 Eura godišnje. Iako su najavljena povećanja varirala ovisno o veličini i tipu priredbe i kluba, mnogi organizatori i vlasnici klubova, posebno oni iz Berlina, žalili su se da će zbog previsokih naknada morati prestati raditi. Noćni život od izuzetne je važnosti za Berlin, a jedna studija pokazala je da trećina turista u Berlin dolazi upravo zbog noćnog života. [quote_right]…trećina turista u Berlin dolazi upravo zbog noćnog života[/quote_right]

Novi dogovor između GEMA-e i organizatora evenata finaliziran je nedavno i predstavnik organizatora Ernst Fischer izjavio je kako će se naknade povećavati postepeno kroz duži niz godina. Dugoročno naknade će se povećati za 29-64 posto, no kratkoročno ta povećanja će biti puno manja. Nova tarifa primjenjivat će se od 1. siječnja 2014. godine.Gefangene der GEMA_color

Osim što je nepopularna na klupskoj sceni, GEMA ima i sukoba sa Google-om, zbog čega se mnogi videospotovi s YouTube-a ne mogu gledati iz Njemačke. Taj problem još nije riješen.