Kada je u pitanju razvoj tehnologije, najzabavniji, inovativni i ono što je najbolje jeftini alati dolaze u formi aplikacija. Pretvaranje slika u zvuk, od sada je moguće uz VOSIS – najnoviju intrigantnu iOS aplikaciju koja se pojavila na tržištu.

Laički rečeno, VOSIS analizira sivu skalu fotografije, pa čak i video zapisa, te omogućava korisniku reprodukciju i manipulaciju zvukom. Jednostavan je za korištenje – dodirom na pojedine djelove fotografije reproducira se zvuk. Nadalje, sveobuhvatan niz promjenjivih parametara omogućava detaljnu kontrolu toga kakav će zvuk biti generiran od pojedinih vrsta informacija stečenih analizom pixela.

Aplikaciju je osmislio Ryan McGee, cijena je 1.99$. Može se kupiti putem iTunes-a. Kako bi bolje razumjeli o čemu je riječ pogledajte video u nastavku.