„Sociologija i party scena” knjiga je o elektronskoj glazbi koja uz pregršt ilustracija prikazuje sociološki presjek elektronske scene zadnjih 20 godina u Zagrebu.

Knjigu suautorski potpisuju Rašeljka Krnić i Benjamin Perasović, sama pak knjiga, koju izdaje Naklada Ljevak, propituje pojam subkulture i srodne mu pojmove poput afektivnog saveza, scene, novoplemena ili pak ekspresivne zajednice.

Uz teorijsko razmatranje i analizu suvremenih paradigmi na području sociologije mladih, “Sociologija i party scena” nudi empirijsku ilustraciju osnovnih teorijskih pitanja na primjeru scene elektronske glazbe u Zagrebu, na temelju podataka dobivenih kvalitativnim istraživanjem (fokus grupe, individualni polu-strukturirani intervjui, metoda promatranja uz sudjelovanje). Dovođenjem u vezu empirijskog sadržaja i temeljnih pojmova i koncepta suvremene sociologije mladih ukazuje se i na problem teorijskog uopćavanja nalazeći elemente i subkulturnog i postsubkulturnog kao odrednice različitih oblika povezivanja mladih na sceni elektronske glazbe u Zagrebu. Pogovor je napisao Toshiya Ueno, a knjiga će sigurno zaintrigirati sve one koje party scena zanima “malo dublje” te možete birati želite li tih 400 stranica posjedovati u mekom (149 kuna) ili tvrdom (179 kuna) uvezu.

O autorima:

Rašeljka Krnić (1980.) rođena je u Splitu, gdje je završila osnovnu školu i Opću gimnaziju Marko Marulić. U Zagrebu, 1998. upisala je jednopredmetni studij sociologije na Filozofskom fakultetu i diplomirala 2004. s radom “O kulturnoj kritici popularne glazbe”. Od 2006. zaposlena je na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar na projektu “Socijalna održivost i procesi urbane transformacije u Hrvatskoj”. Doktorirala je 2012. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, pri odsjeku za sociologiju s temom “Postsubkulturne teorije, elektronska glazba i mladi u Zagrebu”. Sudjelovala je na više međunarodnih znanstvenih skupova i objavila nekoliko samostalnih znanstvenih radova. Njeni istraživački interesi pokrivaju područje sociologije kulture i sociologije umjetnosti, posebno glazbe.

Benjamin Perasović (1963.) studirao je, magistrirao i doktorirao sociologiju na odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirao je 1999. na temi “Subkulture mladih u Hrvatskoj: stilovi i identiteti od 70-ih do 90-ih”, te na osnovi disertacije objavljuje knjigu “Urbana plemena” koja je 2002. dobila državnu nagradu za znanost. Radi u Institutu za društvene znanosti Ivo Pilar, nositelj je obaveznog kolegija Kineziološka sociologija na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu, također i izbornog kolegija “Sport, navijači i kulture mladih” na istom fakultetu, te je nositelj izbornog kolegija “Subkulture mladih” na odjelu za sociologiju Hrvatskih studija. Objavio je tridesetak znanstvenih radova, te je čest gost na mnogim sveučilištima širom svijeta (uključujući, primjerice i Wako university, Tokyo ili Inter-medium Institute, Osaka). Osim akademskog dijela života nastupa i kao DJ, uglavnom oko glazbenih pravaca kao što su roots reggae, dub, trance. Bio je predsjednik udruge Špica za harm reduction u oblasti upotrebe droge. Sudjelovao u mnogim domaćim i međunarodnim istraživačkim projektima; trenutno je voditelj hrvatskog tima u velikom međunarodnom projektu “Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement”.