Beatport je ovih dana predstavio novu, ušminkanu verziju portala te poboljšanu online glazbenu trgovinu, Beatport Pro.

Nova je platforma dizajnirana isključivo za DJ-eve i nudi što je i dosada nudila, ali u dotjeranijem izgledu. Tako je nova platforma brža, brže odgovara na koji upit te je fleksibilnija zbog čega će Beatport ubuduće lakše unositi promjene. Među promjenama su i optimizacija mobilnosti zbog koje DJ može pristupiti Beatportu bilo gdje i to brže i lakše negoli dosada.

“Beatport je u proteklom desetljeću postao top odredištem za obožavatelje i DJ-eve elektroničke glazbe i stalna poboljšanja naša su obaveza”, rekao je Lloyd Starr, predsjednik uprave Beatporta te pozvao sve da daju konstruktivnu kritiku, prijedloge i ideje za buduća poboljšanja.

Uz beta verziju Betport Pro online trgovine, korisnicima će i dalje na raspolaganju biti već postojeća online verzija. Na taj način korisnici će lako moći koristiti obe verzije što će im pomoći da jednostavnije izmjenjuju iskustva i lakše upoznaju noviju verziju.

beatport_pro